TEENUSED

Sinu unistused+minu kogemused= parim lahendus
Sinu soovid leiavad projektis parima võimaliku kuju

Kogu projekt ühest kohast
Arhitektibüroo Helmi Sakkov kindlustab Sulle kogu vajamineva projektdokumentatsiooni ja kooskõlastab selle, kus vaja. Sul on vaja alla kirjutada ainult üks projekteerimist puudutav leping. Projekti inseneriosad projekteeritakse alltöövõtu korras.

Projekt on keeruline asi
Projekti koostamisel arvestatakse Eesti Standardi EVS 811:2006 nõudeid
Ehitamiseks vajalik projekt koosneb paljudest staadiumidest:
Detailplaneerimise projekt
Eskiisprojekt
Eelprojekt
Põhiprojekt
Tööprojekt

Ehitusprojekti osad on:
Asendiplaani osa
Arhitektuuriosa
Ehituskonstruktsiooni osa
Kütte ja ventilatsiooni osa
Veevarustuse- ja kanalisatsiooni osa
Elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa
Tuleohutuse osa
Maa-ala ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde andmed
Jne.
Iga kord ei ole kõiki projekti osasid vaja. Alusta sellest, et tellid Arhitektilt eskiisprojekti. Ehitusloa saamiseks on vaja eelprojekti, muinsuskaite all olevatele hoonete ja linnaehituslikus mõttes olulistele hoonete puhul põhiprojekti.


OÜ Arhitektibüroo Helmi Sakkov, Tatraoru 2, Aakaru küla, Kambja vald 62029, Tel 735 3969, GSM 506 5548 e-mail: hemi@hiir.ee